[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] pacman -SyyuVào 07:17:30 UTC+7 Thứ bảy, ngày 12 tháng tư năm 2014, longgia2001 đã viết:
> Bac yaourt nhieu thi 
> 
> Yaourt -Syyu luon la xong, ke ke... Chay xong, system se co vi chua chua...

kaka xúi dại ông già hả :)
Làm xong hết rồi. Riêng cái dòng 

/usr/bin/syndaemon -i 1 -d -t -K

cọp dê của Kyanh nếu bỏ vào .xinitrc thì màn hình đội khi thành con rùa, phải # nó thì chạy bình thường.