[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

irc/bot/plugin mới : gửi email cho operatorHi,

Mình mới thêm plugin mới cho con bot trên kênh IRC của nhóm.
Mã nguồn của plugin này có ở [1]. Mục đích là để các bạn gửi
email tới mod/operator (khi họ không có mặt trên kênh irc).

Cú pháp đơn giản:
   !mail "chủ đề của bạn"

(mỗi lần gửi email bạn bị trừ 5 nutshells.)

Ứng dụng thực tế: Khi bạn vào kênh irc/ mà không có ai giúp đỡ
bạn có thể gửi email để thu hút sự chú ý. Hoặc khi có các sự
cố nào đó cần giải quyết bạn muốn thông báo nhanh. Tất nhiên,
bạn luôn có thể viết email trực tiếp ;)

Hiện tại, email sẽ gửi đến người duy nhất là z1y. Các bạn
mod/operator khác nếu muốn nhận email thì vui lòng liên hệ.

Các bạn lưu ý là khi email được gửi sẽ được Gmail "push" tới
máy di động của người dùng. Do đó, tin nhắn khá là lẹ đấy.

[1] https://github.com/archlinuxvn/irclog/blob/master/bot/plugins/mail.rb

--
I am ... 5.5 dog years old.