[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Làm sao fix cái này?Vào 17:00:18 UTC+7 Chủ nhật, ngày 20 tháng tư năm 2014, [email protected] đã viết:
> #pacman -Sdd nvidia

Hết ý! Sạch trơn rồi. Cám ơn Hiếu.