[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Làm sao fix cái này?On Sun, 20 Apr 2014 20:50:48 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vào 17:00:18 UTC+7 Chủ nhật, ngày 20 tháng tư năm 2014,
> [email protected] đã viết:
> > #pacman -Sdd nvidia
> 
> Hết ý! Sạch trơn rồi. Cám ơn Hiếu.
> 

Hiếu dạo này lên đô ghê hè. Hôm này rỗi chạy xuống Củ Chi
học hỏi vài đường chơi, heheh 

--
I am ... 5.5 dog years old.