[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Giúp đỡ đóng gói eukleidesVào 15:17:55 UTC+7 Thứ bảy, ngày 19 tháng tư năm 2014, [email protected] đã viết:
> Hiếu lấy PKGBUILD của eukleides từ AUR làm bị lỗi. Hiếu chỉnh lại nguồn debian thì đóng gói được nhưng cài bị lỗi. Mong các bạn xem giùm kịch bản chỉnh giùm cảm ơn.

Bởi vì PKGBUILD từ aur sử dụng nguồn là file tar.bz2 còn bạn sử dụng file .deb nên  không chỉ chỉnh source mà còn phải chỉnh nhiều thứ khác nữa.
Theo mình thấy thì source trên AUR là file chứa source code nên trong PKGBUILD có hàm build, còn bạn sử dụng file .deb nghĩa là mã nguồn đã được biên dịch.