[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Tắt 3 cái Thông Báo của Ibus-UnikeyOn Thursday, August 29, 2013 5:32:38 AM UTC+7, maikhai wrote:
> Ibus-Unikey mỗi lần nạp lại cho ra liên tiếp 3 cái Thông báo, phải lần lượt nhấn Alt+y / Alt+o / Alt+c để bứng nó đi, phiền quá.
> 
> Ai biết cách disable vụ này làm ơn chỉ giùm?

Bạn tìm ra cách chưa? Mình đang sử dụng ibus và cũng gặp tình trạng tương tự. cách đưa các dòng export vào /etc/profile vẫn hiện như cũ. Trông ức chế ghê gớm @@