[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] /etc/resolv.conf không thể editOn Fri, 9 May 2014 21:14:19 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Thỉnh giáo:
> 
> Mình sửa dòng "nameserver 192.168.1.1" thành "nameserver
> 208.67.222.222" nhưng sau khi reboot vào xem lại thì vẫn là
> 192.168.1.1 như cũ. File resolv.conf bị cấm edit ở đâu và bằng lệnh
> nào vậy hè? Làm sao fix? Cám ơn.
> 

Sau khi bác chỉnh xong, thì bắt nó "câm" lại

  chattr +i /etc/resolv.conf

Khi cần chỉnh thì xài -i để xả ra. mẹo là bác thêm nhiều dòng được

  nameserver 208.67.222.222
  nameserver 8.8.8.8
  nameserver 8.8.4.4


--
I am ... 5.5 dog years old.