[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: /etc/resolv.conf không thể editCám ơn Kỳ Anh. 
Nhưng mình không hiểu cơ chế nào đã thêm cái này vào bản Arch đang xài? Mấy kỳ trước không bị như vậy, edit thoải mái. Có thể hiểu là hệ thống bị ông Ngoại nào phá chơi không?