[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

lưu ý quan trọng cho các bạn trên kênh IRCChào,

Một quy tắc vừa được bổ sung trong phần "Quy tắc ứng xử" cho kênh
(phần tô đậm ở [1])

Nếu các bạn thực hiện các phần lưu trữ log trên kênh IRC, hãy đảm
bảo rằng phần lưu trữ đó chỉ thuộc về bạn, được sử dụng cho các
mục đích cá nhân. Bạn không nên tự ý công bố ở dạng một trang
web công cộng (giống như thế này [2]). (Mình đã trao đổi và bạn
Dynamo xác nhận đó là một lỗi vô tình, và bạn ấy đã xóa bỏ.)

Lý do là nhiều bạn trên kênh IRC hiện nay nói chuyện rất thoải mái,
không thích hợp để công bố công cộng. Các bạn hãy tự bảo vệ mình,
và bảo vệ người khác!

Cảm ơn nhiều.


Liên kết
 [1] http://archlinuxvn.org/vn/irc/#quy-tac-ung-xu
 [2] http://www.enlightenment.org/ss/e-536e2f5749ff51.00554799.jpg

--
I am ... 5.5 dog years old.