[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: /etc/resolv.conf không thể editBác dùng `chattr +i` khi đã vào tài khoản `root` nhé, chạy qua `sudo`
không được.

  $ sudo su - root
  $ chattr + /etc/resolv.conf

Khi bác dùng `dhcpcd` thì thông thường tập tin `/etc/resolv.conf` sẽ
được ghi thêm vào các tùy chọn mà `dhcp server` gửi tới (dhcp server
ví dụ như từ các router wifi nhà bác hay ngoài quá cà phê.)

On Sat, 10 May 2014 05:38:34 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> À, mình thử chạy chmod +x cái /etc/resolv.conf thì có vẻ ổn.
> --
I am ... 5.5 dog years old.