[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: /etc/resolv.conf không thể editOn 05/10/2014 11:24 PM, Quang Nguyen wrote:
> Nói chung là nếu bác lấy IP bằng DHCP thì nội dung file đó sẽ đổi, mỗi
> lần reboot dịch vụ dhcpcd đuwọc chạy lại để lấy IP mới -> đổi nameserver
> 
> 1 cách để nó không đổi là bác gán static IP, hoặc bác vẫn muốn giữ kiểu
> dhcp thì bác có thể login vào con modem nhà bác, kiếm phần DHCP và gán
> luôn DNS là cái gì bác muốn, sau này mỗi lần bật máy, dhcpcd eth1 gì đó
> nó sẽ tự gán DNS trên modem của bác

Trong dhcpcd config trên arch có option nohook resolve.conf đó bác ơi

-- 
Be different and always different


WUgvVEowWT0NCj1IRjNSDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==