[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: /etc/resolv.conf không thể editVào 11:14:19 UTC+7 Thứ bảy, ngày 10 tháng năm năm 2014, maikhai đã viết:
> Thỉnh giáo:
> 
> 
> 
> Mình sửa dòng "nameserver 192.168.1.1" thành "nameserver 208.67.222.222" nhưng sau khi reboot vào xem lại thì vẫn là 192.168.1.1 như cũ.
> 
> File resolv.conf bị cấm edit ở đâu và bằng lệnh nào vậy hè? Làm sao fix?
> 
>  
> 
> Cám ơn.