[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thông báo lịch Offline cà phêChào mọi người,

Mình xin thông báo lịch offline cà phê của hội Archlinux mình, mong mọi người tham gia cho xôm tụ: http://doodle.com/mkyfwhrxix67u27a

Chúc mọi người khỏe,

Duc Tran