[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

job -> cần tuyển sysadmin trình Senior cứng cáp. rành Amazon AWS tech.Công ty start-up. Cần thu xếp và mở rộng hệ thống trước giờ do lập
trình viên quản lý.

Bạn nào cần job hoặc có bạn bè cần job thì liên hệ nhé.

--
I am ... 5.5 dog years old.