[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] job -> cần tuyển sysadmin trình Senior cứng cáp. rành Amazon AWS tech.Mình không phải là người trả tiền nên không biết.
Vả lại, tiền nong thường là câu hỏi cuối cùng của
buổi phỏng vấn.

On Sun, 1 Jun 2014 03:03:34 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Tiền được 1.5k-2k ko cụ?
> 
> On Sat, May 31, 2014 at 3:52 PM, Anh K. Huynh <[email protected]>
> wrote:
> >
> > Công ty start-up. Cần thu xếp và mở rộng hệ thống trước giờ do lập
> > trình viên quản lý.
> >
> > Bạn nào cần job hoặc có bạn bè cần job thì liên hệ nhé.


--
I am ... 5.5 dog years old.