[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Offline họp mặt hội chào đón thành viên chungbd vào SGVào theo kink đó thì vào, nhưng kết quả gút lại thế nào cũng nên cho vào đây để biết mà đi. Kỳ trước mình cứ vào đây chờ kết quả, thành ra lỡ mất.