[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Offline họp mặt hội chào đón thành viên chungbd vào SGTối nay bác ạ. Ra quán nhậu luôn. Bác có rảnh thì ghé qua chơi.
Nếu ngại xa thì cháu qua chở đi (nhưng khi nào về sớm thì bác
phải đánh taxi thôi hihi.)

On Thu, 5 Jun 2014 01:18:35 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vào theo kink đó thì vào, nhưng kết quả gút lại thế nào cũng nên cho
> vào đây để biết mà đi. Kỳ trước mình cứ vào đây chờ kết quả, thành ra
> lỡ mất.
> --
I am ... 5.5 dog years old.