[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Lạc đề * Re: [ArchLinuxVn] Họp mặt mừng archlinuxvn tròn 3 tuổiNên gọi là "nhóm". "Hội" là một từ dễ đụng tới các vấn đề pháp lý,
và rất chuyên nghiệp. Trong khi "nhóm" cho thấy tính nghiệp dư
và cách hoạt động. Thật ra, các nhóm kiểu ArchLinuxVn thì người
ta dùng từ tiếng Anh là group. Ví dụ
	Vietnamese TeX Users Group

Nếu dùng "hội" thì sẽ là từ khác. Bạn nào thích dịch "group" là hội
thì mang dao tới cho mình chém!

(Hôm trước trên #irc cũng có tranh luận về dịch từ "foundation"
thành "tổ chức" hay "tổ chức phi lợi nhuận" (trong ví dụ về
Apache foundation. Các bạn đừng quên ^^.)

On Sat, 07 Jun 2014 10:51:44 +0700
Severus <[email protected]> wrote:

> Chào mọi người,
> 
> Hội Arch cũng đã 3 năm tròn tuổi, cũng nên làm một buổi liên hoan để
> mọi người gặp nhau, lâu lắm rồi các thành viên h2vn, mit, zoloz,
> n0b0dy,... chưa gặp mặt,
> 
> Em đề xuất poll sau [1], mọi người vote hộ em, sẽ có thông báo địa
> điểm được cập nhật liên tục,
> 
> Thân ái,
> Severus
> 
> [1]: http://doodle.com/d96qpepuri8uy3qe
> --
I am ... 5.5 dog years old.

VHUzaG1XdUl4dzVZPQ0KPUY4aksNCi0tLS0tRU5EIFBHUCBTSUdOQVRVUkUtLS0tLQ0K