[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] #archlinuxvn 3 tuổi :)On 06/07/2014 08:46 PM, Anh K. Huynh wrote:
> Lần này chủ xị đặt ra luật đi trễ thì cách gì cũng có người
> tình nguyện đóng góp thôi^^
Thứ hai sẽ có luật nha mọi người, vì cuối tuần nên mọi người đi chơi cho
thoải mái, thứ 2 chuẩn bị nhá :=))
> On Fri, 6 Jun 2014 20:28:17 +0700
> Quang Nguyen <[email protected]> wrote:
>
>> Xin kiểm điểm sâu sắc vì mình hay nói bậy trên irc :v
>>
>> Nhớ buổi Offline đầu tiên ở Lucky xách Ubuntu đi khè hội Arch :v bị a
>> Hoàng đem xmonad dọa sợ gần chết, kỷ niệm 3 năm mà cu An bao nguyên
>> chầu nước như 3 năm trước thì vui :v
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>

-- 
Be different and always different