[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Lạc đề * Re: [ArchLinuxVn] Họp mặt mừng archlinuxvn tròn 3 tuổiOn 06/07/2014 08:40 PM, Anh K. Huynh wrote:
> Nên gọi là "nhóm". "Hội" là một từ dễ đụng tới các vấn đề pháp lý,
> và rất chuyên nghiệp. Trong khi "nhóm" cho thấy tính nghiệp dư
> và cách hoạt động. Thật ra, các nhóm kiểu ArchLinuxVn thì người
> ta dùng từ tiếng Anh là group. Ví dụ
> 	Vietnamese TeX Users Group
>
> Nếu dùng "hội" thì sẽ là từ khác. Bạn nào thích dịch "group" là hội
> thì mang dao tới cho mình chém!
Tiếp thu ý kiến icy, rút kinh nghiệm cho lần sau, em còn nhỏ đừng chém
em, em chưa có gia đình =]]]
>
> (Hôm trước trên #irc cũng có tranh luận về dịch từ "foundation"
> thành "tổ chức" hay "tổ chức phi lợi nhuận" (trong ví dụ về
> Apache foundation. Các bạn đừng quên ^^.)
Em không có bữa đó nha, huhuhu
>
> On Sat, 07 Jun 2014 10:51:44 +0700
> Severus <[email protected]> wrote:
>
>> Chào mọi người,
>>
>> Hội Arch cũng đã 3 năm tròn tuổi, cũng nên làm một buổi liên hoan để
>> mọi người gặp nhau, lâu lắm rồi các thành viên h2vn, mit, zoloz,
>> n0b0dy,... chưa gặp mặt,
>>
>> Em đề xuất poll sau [1], mọi người vote hộ em, sẽ có thông báo địa
>> điểm được cập nhật liên tục,
>>
>> Thân ái,
>> Severus
>>
>> [1]: http://doodle.com/d96qpepuri8uy3qe
>>
>
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.

-- 
Be different and always different