[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] dư mấy đồ cần thanh lýđể bạn nào lấy case kiết về xài luôn bộ xem. không có ai quan
tâm thì ... e qua lấy màn hình cũng được. để không xài sợ hỏng^^

On Wed, 11 Jun 2014 10:35:03 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> Lấy mỗi màn hình được không anh :P.

--
I am ... 5.5 dog years old.