[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] #archlinuxvn 3 tuổi :)On 06/11/2014 05:22 PM, Anh K. Huynh wrote:
> On Wed, 11 Jun 2014 17:12:09 +0700
> Severus <[email protected]> wrote:
> 
>> Thời Gian; Địa Điểm của buổi họp mặt nhóm ArchlinuxVN sẽ như sau:
>>
>> + Địa điểm: Cafe Du Miên 48/9A Hồ Biểu Chánh, P.11, Q. Phú Nhuận, TP.
>> Hồ Chí
> 
> 
> Chỗ này tiền nước 50-60k một món bình dân. Ai không đủ tiền thì mang
> nước lên ^^

Ầy bà con, chia đều mà, tính tổng chia đều haha, không thì có nhà tài
trợ icy và stk lo gì haha

> 
> Không biết tiệc tùng chủ xị tính thế nào. Cái tăng 2 này thì tự nguyện
> nha, ai đi được thì đi, không thì thôi. Nhậu nhẹt thì biết rồi, có
> sẵn 200k trong túi. Nếu tính luôn tiền nước thì các bạn cầm 250k cho
> chắc. Nhớ mang theo laptop để cầm cố nếu không đủ tiền trả hehe.
> 
> Quán xá thì tính gần gần khu Du Miên. Chỗ này hơi khó kiếm. Nếu ăn
> tối mì quảng 30k tô thì mình dẫn chỗ. Nếu ghé nhà hàng món Huế ăn
> mỗi người một tô bún cũng được, hết chừng 50k :D
> 
> Vài gợi ý vậy.

Yup trên tình thần tự nguyện, nhóm Arch thuộc tinh thần free style mà
haha, đến vui được rồi, founder icy dẫn đi đâu cũng được, miễn đừng đem
bán ba má không biết đường kiếm haha
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
> 


-- 
Be different and always different


LS0tLS1FTkQgUEdQIFNJR05BVFVSRS0tLS0tDQo=