[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ibus trong các ứng dụng khác nhauMình dùng ibus-unikey. Các bạn chỉnh sao để trong mỗi ứng dụng được định trước thì ibus chạy hay là không chạy. Chẳng hạn trong fifox thì có mà terminal thì không?