[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ibus trong các ứng dụng khác nhauOn 06/12/2014 11:34 PM, phan tan phu wrote:
> Mình dùng ibus-unikey. Các bạn chỉnh sao để trong mỗi ứng dụng được định trước thì ibus chạy hay là không chạy. Chẳng hạn trong fifox thì có mà terminal thì không?
> 
Không biết cái này có hài lòng anh chưa :D
http://archlinuxvn.org/~huy/new_ibus/

-- 
Be different and always different


LS0tLS1FTkQgUEdQIFNJR05BVFVSRS0tLS0tDQo=