[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] #archlinuxvn 3 tuổi :)On Wed, 11 Jun 2014 17:08:51 +0700
Phan Tấn Phú <[email protected]> wrote:

> Mình ở Đồng Nai chứ Sài Gòn thì offline nào chắc cũng sẽ có mặt.

Cảm ơn bạn Phú đã lọ mọ mấy chục cây số lên chơi!

--
I am ... 5.5 dog years old.