[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Toát mồ hôi với dòng nàyLấy cái ổ cứng mới tinh ra format rồi ngồi cài một bản Arch Zin, tính làm cho thiệt ngầu. Mọi cái suôn sẻ hết, tới khi yaourt add cái broadcom-wl vào, rồi enable NetworkManager reboot nghiêm chỉnh mà không có mạng.
Mò trên mạng cả tiếng mới ra cái dòng lệnh này:

#nmcli dev wifi connect copmoon passwd 123qwe789zxc

Xong!