[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Xanh Đỏ hoa lá cànhOn Tue, 1 Jul 2014 05:50:04 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Trong khi đi mò fix cái vụ sudo, mình thấy cái link bày cách làm cho
> PROMPT của root và user thành xanh đỏ hoa lá cành, vui mắt (nhưng các
> hacker đen xì chắc là chê). Copy cho ai muon nghich:

Của cháu đây bác ạ

 http://www.enlightenment.org/ss/e-53b3176ced1454.09024721.jpg

Bác muốn xài thì tải file này về
  http://icy.theslinux.org/s/ps1.sh

rồi nạp vào trong ~/.bashrc. Mục đích là khi đăng nhập vào máy thì có
tên đăng nhập, tên máy, và thư mục đang làm việc. Cháu thấy vậy là đủ:D


--
I am ... 5.5 dog years old.