[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Xanh Đỏ hoa lá cànhOn Wed, 2 Jul 2014 08:27:30 +0700
Phạm Duy Tân <[email protected]> wrote:

> Còn đây là promt của cháu, thêm cái exit code của command cuối cùng.
> Demo http://imgur.com/mcjr19w
> soure http://pastebin.com/iqrjVuj8

Trước đây mình cũng xài thiết lập để "thư mục" liền với hai dấu chấm
với hostname (ví dụ, foobar:~/tmp). Nhưng mệt cái là khi chép các tên 
thư mục từ terminal (nhấn đúp chuột chẳng hạn) phải lựa thế để bỏ ra
dấu chấm này. Nên sau đó đã bỏ đi, thành (foobar ~/tmp/). Mẹo cho bạn
nào phải sao chép nhiều hehe ^^

--
I am ... 5.5 dog years old.