[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Xanh Đỏ hoa lá cànhChiêu của Stanley Vàng Lá Đỏ đẹp ghê chứ. Mình mượn thử liền, nhưng username lại cũng đõ luôn giống như root. Đành quay về cái lấy trong trang Arch vậy.