[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Xanh Đỏ hoa lá cànhVào 10:12:43 UTC+7 Thứ năm, ngày 03 tháng bảy năm 2014, Hoang Tran đã viết:
> Trên Arch forum còn có chỗ share PS1 đó bác.

Cưỡi ngựa xem hoa rồi. Thks.
Thì cũng chỉ bưng cả chậu về xài thôi :)