[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài vga driver cho laptop Asus x450lcMình cài bản 64bit

Vào ngày 18/07/2014, Long Phan Dao Viet <[email protected]> viết:
> Duc cai arch 32 hay 64?
> On 18/07/2014 8:30 pm, "nguyen duc" <[email protected]> wrote:
>
>> Ờm, mình có đọc và có cài cả 1 đống gói driver:
>> lib32-intel-dri, lib32-nouveau-dri, lib32-nvida-libgl,
>> lib32-nvidia-304xx-utils, lib32-nvidia-173xx-utils,
>> lib32-nvidia-96xx-utils. Và đều ko được, nên mình muốn lên đây hỏi mọi
>> người xem nên cài chính xác là gói nào.
>>
>> Vào ngày 18/07/2014, Long Phan Dao Viet <[email protected]> viết:
>> > Wiki có hướng dẫn kỹ từ 2006 rồi mà anh.
>> >
>> > Có  NV, có ATI,  và Intel.
>> > On 18/07/2014 2:07 am, "nguyen duc" <[email protected]> wrote:
>> >
>> >> Xin chào mọi người trong giúp.
>> >> Hiện mình đang cài archlinux  lên con laptop Asus này (laptop dùng vga
>> là
>> >> Nvidia GeForce gt 720m). Tuy nhiên sau khi cài đặt xong Xorg, mình cho
>> >> chạy
>> >> lệnh  startx thì nó báo lỗi. Mình cũng có vào file log để xem và theo
>> như
>> >> mình hiểu thì là máy không nhận driver vga (dù mình có cài rồi).
>> >> Cho mình hỏi là cái vga nvidia GeForce get 720m thì phải cài gói phần
>> mềm
>> >> nào?
>> >>
>> >> --
>> >> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> >> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> >> ---
>> >> You received this message because you are subscribed to the Google
>> Groups
>> >> "ArchLinux for Vietnamese" group.
>> >> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>> an
>> >> email to [email protected]
>> >> To view this discussion on the web visit
>> >>
>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/4b50c525-2748-4071-9c3b-f82834585499%40googlegroups.com
>> >> .
>> >>
>> >
>> > --
>> > List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> > List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> > ---
>> > You received this message because you are subscribed to a topic in the
>> > Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
>> > To unsubscribe from this topic, visit
>> > https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/fthe2ph9JK4/unsubscribe.
>> > To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
>> > [email protected]
>> > To view this discussion on the web visit
>> >
>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAAGCAhOKw6QT_UFXKXx1Z9v2vnPqnz1kaOAFOaMubox1g26yyg%40mail.gmail.com
>> .
>> >
>>
>> --
>> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "ArchLinux for Vietnamese" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> To view this discussion on the web visit
>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAB%2BNm4_ED0u3o_bHpkpeW9U2aUuKj0JJ0NNi20NPheK6Ow8zMw%40mail.gmail.com
>> .
>>
>
> --
> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this topic, visit
> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/fthe2ph9JK4/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> [email protected]
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAAGCAhPEuNvmCj_6cHBB4LpijmW3_KAgTUJJrw3VLfELtzXRTg%40mail.gmail.com.
>