[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

backup cd musicHi,

Mình cần backup một số cd nhạc trước khi nó hỏng mất.
Dùng định dạng  (.wav, .ogg, ...) và công cụ (cli) nào đây các bạn? 

Cảm ơn.

--
I am ... 5.5 dog years old.