[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] backup cd musicSao anh không dùng dd, backup ở định dạng raw iso luôn cho nó đỡ phí?