[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] backup cd musicOn Mon, 28 Jul 2014 09:08:01 +0700
Phạm Duy Tân <[email protected]> wrote:

> Sao anh không dùng dd, backup ở định dạng raw iso luôn cho nó đỡ phí?

Xài `dd` cũng được, nhưng có một số track mình sẽ bỏ thì làm sao?
Với lại, nếu hốt hết vào một chỗ, có gì mất thì mất sạch. Nếu
để rời ra sẽ khỏe hơn.

--
I am ... 5.5 dog years old.