[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Plan9Mò vào trang của Bell Labs mình thấy cái này:
http://c2.com/cgi/wiki?PlanNineFromBellLabs
truy theo thì thấy:
http://plan9.bell-labs.com/plan9/download.html
có mấy cái images thuộc Plan9. Đang down về nghịch xem thế nào. Ai đã chơi qua nó rồi không nhỉ, chia sẻ kinh nghiệm với?
Cám ơn.