[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thử nghiệm mirror mới http://f.archlinuxvn.org/Hi,

Mời các bạn thử http://f.archlinuxvn.org/. Cấu hình

  Server = http://f.archlinuxvn.org/archlinux/$repo/os/$arch

(Các fan của TheSLinux có thể xài
    Server = http://f.theslinux.org/archlinux/$repo/os/$arch :D)

DC tại đà nẵng, cập nhật từ tier-1 mirror của ArchLinux. Quá trình
xây dựng có ở http://theslinux.org/bugs/113

Cảm ơn các bạn.

--
I am ... 5.5 dog years old.