[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Plan9Giống Bonsai ấy bác ơi. chơi tốn tiền tốn thời gian lắm :D

Bác thử Heroku đi, đẹp hơn đã hơn nhiều. Lần cuối cháu thử cách đây
... nửa thập niên rồi, bây giờ nó khá hơn nhiều hihi 

On Mon, 4 Aug 2014 05:52:56 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Mò vào trang của Bell Labs mình thấy cái này:
> http://c2.com/cgi/wiki?PlanNineFromBellLabs
> truy theo thì thấy:
> http://plan9.bell-labs.com/plan9/download.html
> có mấy cái images thuộc Plan9. Đang down về nghịch xem thế nào. Ai đã
> chơi qua nó rồi không nhỉ, chia sẻ kinh nghiệm với? Cám ơn.
> --
I am ... 5.5 dog years old.