[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Plan9Vào 19:51:38 UTC+7 Thứ tư, ngày 06 tháng tám năm 2014, Anh K. Huynh đã viết:
> Giống Bonsai ấy bác ơi. chơi tốn tiền tốn thời gian lắm :D
Giống gì chưa biết chứ boot vào đến nơi mà sau hai chấm (:) mình gõ cả chục thứ nó vẫn trơ thổ địa, không biết làm sao đành phải ngậm ngùi thoát ra. Y chang cái lúc boot vào Caldera lúc xưa!
Rà trên mạng thì thấy nó còn thô sơ lắm, GUI coi không đẹp gì cả :)