[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mirror cho ArchLinux ARMChao moi nguoi,

Toi muon hoi may anh chi em o day "nghich" raspberry pi la chinh xac la lam gi. Toi co 2 cai model B o Saigon cai openelec de Bo^' download videos ve xem tren TV (neu anh chi nao muon thi toi co the nhuong lai), mot cai model B+ de dem vao cho lam chep linh tinh vai thu ve nha lam viec (usb ports o do khong chay duoc). That su toi cung chang biet dung no vao viec gi nua (xem video thi toi xai chromecast va Video Stream for Google Chromecast extension cho Google Chrome, file server thi khong can vi toi khong co nhieu movies lam, nhung files nho thi da co dropbox, copy.com ..., print server thi cung khong can vi printer da wireless roi, con neu lay raspberry pi de dieu khien cai gi thong qua gpio thi phai ton tien mua them may cai cards de cam vao may cai pins gpio nua :-( ). 

Vi vay neu anh chi em nao co sang kien nao de su dung cai raspberry pi co ich thi xin cho biet.

Cam on moi nguoi.
On Monday, August 18, 2014 4:54:44 AM UTC-4, Anh K. Huynh wrote:
> On Mon, 18 Aug 2014 15:46:12 +0700
> 
> Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:
> 
> 
> 
> > Chạy Arrch trên Android device à ?
> 
> 
> 
> http://www.raspberrypi.org/ . Anh Thuần đang giữ một con đấy,
> 
> của tớ mang tặng vì không dùng. Hỏi ảnh còn không ku lấy về nghịch.
> 
> 
> 
> --
> 
> I am ... 5.5 dog years old.