[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mirror cho ArchLinux ARMXin lỗi mọi người vì email trước viết tiếng Việt không dấu (lý do: không biết có cái addon này và không muốn install cái ibus-unikey).

Nhân tiện, có ai biết ở VN có khoảng bao nhiêu người xài Arch không?


On Mon, Aug 25, 2014 at 10:07 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:

Bạn chịu khó viết có dấu nhé. Trên trình duyệt có thể bộ gõ
kiểu vầy [1].

[1] https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/avim/

On Mon, 25 Aug 2014 09:25:02 -0700 (PDT)
LG Optimusv <[email protected]> wrote:

> Chao moi nguoi,
>
> Toi muon hoi may anh chi em o day "nghich" raspberry pi la chinh xac
> la lam gi. Toi co 2 cai model B o Saigon cai openelec de Bo^'
> download videos ve xem tren TV (neu anh chi nao muon thi toi co the
> nhuong lai), mot cai model B+ de dem vao cho lam chep linh tinh vai
> thu ve nha lam viec (usb ports o do khong chay duoc). That su toi
> cung chang biet dung no vao viec gi nua (xem video thi toi xai
> chromecast va Video Stream for Google Chromecast extension cho Google
> Chrome, file server thi khong can vi toi khong co nhieu movies lam,
> nhung files nho thi da co dropbox, copy.com ..., print server thi
> cung khong can vi printer da wireless roi, con neu lay raspberry pi
> de dieu khien cai gi thong qua gpio thi phai ton tien mua them may
> cai cards de cam vao may cai pins gpio nua :-( ).--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/Z9DpxMQhW8s/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140826090730.7931d066%40icy.bar.