[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mirror cho ArchLinux ARMChào bạn OPTIMUS.

Số người dùng Arch ở VN = số người xài máy tính ở Vn - số ng k xài nix - số ng xài các distro khác.

Chúc vui

Long già

On 29/08/2014 9:52 pm, "LG Optimusv" <[email protected]> wrote:
Xin lỗi mọi người vì email trước viết tiếng Việt không dấu (lý do: không biết có cái addon này và không muốn install cái ibus-unikey).

Nhân tiện, có ai biết ở VN có khoảng bao nhiêu người xài Arch không?


On Mon, Aug 25, 2014 at 10:07 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:

Bạn chịu khó viết có dấu nhé. Trên trình duyệt có thể bộ gõ
kiểu vầy [1].

[1] https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/avim/

On Mon, 25 Aug 2014 09:25:02 -0700 (PDT)
LG Optimusv <[email protected]> wrote:

> Chao moi nguoi,
>
> Toi muon hoi may anh chi em o day "nghich" raspberry pi la chinh xac
> la lam gi. Toi co 2 cai model B o Saigon cai openelec de Bo^'
> download videos ve xem tren TV (neu anh chi nao muon thi toi co the
> nhuong lai), mot cai model B+ de dem vao cho lam chep linh tinh vai
> thu ve nha lam viec (usb ports o do khong chay duoc). That su toi
> cung chang biet dung no vao viec gi nua (xem video thi toi xai
> chromecast va Video Stream for Google Chromecast extension cho Google
> Chrome, file server thi khong can vi toi khong co nhieu movies lam,
> nhung files nho thi da co dropbox, copy.com ..., print server thi
> cung khong can vi printer da wireless roi, con neu lay raspberry pi
> de dieu khien cai gi thong qua gpio thi phai ton tien mua them may
> cai cards de cam vao may cai pins gpio nua :-( ).--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/Z9DpxMQhW8s/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140826090730.7931d066%40icy.bar.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAM7UY6rW5WbdDtBizPTsRyNUkdeiaEyJtP%3DzYEoDLwm_X-J%3Dqg%40mail.gmail.com.