[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mirror cho ArchLinux ARMOn Sat, 30 Aug 2014 02:17:01 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Sai chèm nhẹp rồi,
> 
> Lắm người xài MacOS lắm, và không lẽ chỉ có một người mỗi tuần cài 1
> distro ... Hi hi hi

Ủa trên đời này còn có MacOS nữa hả . Ui trời, chiều ra chợ mua
một bản về cài chơi hihi 


--
I am ... 5.5 dog years old.