[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 3h - 4h chiều Du Miên, 2/9Lịch mình vẫn không đổi nhé . Mình có việc ở Du Miên nên tranh
thủ gặp các bạn. Bạn nào tiện thì ghé. (Không phải offline.)

On Tue, 2 Sep 2014 10:24:16 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Đổi lịch: 2 giờ chiều nay tại Tranquility Cafe,
> Tầng 6, 41 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM
> 
> Regards.
> An.
> --
I am ... 5.5 dog years old.