[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Oracle 11g trên ArchBạn đọc thử cái bài cũ này giúp được không?

	https://wiki.archlinux.org/index.php/Oracle

Công ty mình cũng đang xài đồ Oracle nhưng mà hehe, mình hỏng phải cài :D 

On Tue, 2 Sep 2014 00:26:58 -0400
LG Optimusv <[email protected]> wrote:

> Hi All bà con,
> 
> Có ai biết ở đâu có tutorial hướng dẫn cài Oracle 11g (phải là Oracle
> chứ không phải một cái DBMS nào cũng được) trên Arch không?
> --
I am ... 5.5 dog years old.