[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cac anh chi dung fonts nao?Có phông này nữa à :D

On Tue, 2 Sep 2014 15:56:41 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> TexGyre thế là đủ.
> 
> Sống ở Huế thèm bún chả, Sống Hanoi đòi Mì Quảng.
> 
> Chuyện nhỏ hỉ...
> 
> Nhưng nếu bạn replace SỐNG = LẤY ZỢ , bạn khốn nạn đấy.


--
I am ... 5.5 dog years old.