[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cac anh chi dung fonts nao?Đừng đòi trước mặt zợ là được mà anh Long :D


2014-09-02 15:56 GMT+07:00 Long Phan Dao Viet <[email protected]>:

TexGyre thế là đủ.

Sống ở Huế thèm bún chả, Sống Hanoi đòi Mì Quảng.

Chuyện nhỏ hỉ...

Nhưng nếu bạn replace SỐNG = LẤY ZỢ , bạn khốn nạn đấy.

Chúc Lg happy với ArchVN comm

On 02/09/2014 1:45 pm, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

Đang xài Choco Cooky, Verdana, thấy không vấn đề gì :)

On Tue, 26 Aug 2014 00:32:20 +0700
"Hieu D. Bui" <[email protected]> wrote:

> Chào Bạn Optimus,
>
> Vấn đề cấu hình font luôn là một vấn đề nan giải vì nó phụ thuộc rất
> nhiều vào taste của bạn. Từ thời có infinity patch, tôi đã dùng 1 số
> font của windows và thấy rất ok (dùng font siêu nhỏ cỡ 9-10 hoặc thậm
> chí bé hơn vẫn nhìn rõ). Bạn chỉ việc copy font của windows 7 (hoặc 8)
> sang linux sau đó cấu hình infinity/fontconfig theo ý của mình.
>
> Chúc vui.
>
> On Mon, 25 Aug 2014 09:34:54 -0700 (PDT)
> LG Optimusv <[email protected]> wrote:
>
> > Chao moi nguoi,
> >
> > Toi phai cong nhan la Windows (7, 8) hien thi fonts cua Windows rat
> > dep (nho, ro rang). Toi da thu rat nhieu kieu (ke ca infinality)
> > nhung khong the nao co duoc man hinh co fonts nho, dep, ro rang nhu
> > Windows (dac biet fonts trong IntelliJ Idea xau te).
> >
> > Anh chi nao cam thay hai long voi cach hien thi fonts trong Arch cua
> > minh thi cho vai loi khuyen duoc khong?
> >
> > Cam on.
> >
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140902134505.2f9411ef%40icy.bar.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]egroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAAGCAhPSmUEBpTeF-j1LkKQ8ULFnug8W-p%3D5%3DgyXWTGkFrhnHA%40mail.gmail.com.--
Nguyen Hoang Hieu
MSc Student at University of Science - Vietnam National University of Ho Chi Minh City.
Email: [email protected] 
Mobile: 0905 515 842
"We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done."