[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Saigon Hacker Cafe - [Annoucement Thread Only]Từ lúc nào ArchLinuxVN thành cái chỗ thông báo thôi vậy trời :)

Các thành viên của ArchLinuxVn có thể tham gia thoải mái, 0 vấn đề
gì. Nhưng sau các hoạt động (nên) có tường thuật lại hoặc công
bố ở mức phù hợp, đừng nên biến Hacker thành hội kín. Đó là cách
mà SaiGonLUG, VnoSS thất bại từ cách đây cả chục năm. 

Kiến thức là để chia sẻ, không phải độc quyền của ai. Cách áp dụng
kiến thức mới là vấn đề.

Ngoài ra quăng cái mail bịt mõm vậy thì không nên.

Tớ không thích, nói thẳng. Đừng lên IRC xoắn lại.

On Sun, 7 Sep 2014 11:03:15 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hello all,
> 
> This email thread will be used for the announcements of our Hacker
> Cafe events. Please do not comment or reply to this thread.
> For any question, please contact me via:
> + [mobile] 0943-747-749
> + [email] [email protected]
> + [skype] annguyen.foss
> 
> Or simply fork this email thread.
> 
> ----
> We have a Hacker Cafe this evening:
> 
> Hacker Cafe: Together We Shut-In
> 
> Sunday, September 7, 2014
> 3:00 PM to 9:30 PM
> 
> Tranquility Cafe
> Level 6 (Rooftop), 41 Le Duan, OCB Building, Dist. 1, HCMC
> 
> Please bring your laptop and other weirdo equipments (if any) such as
> Raspberry Pi, Cubieboard, MIPS routers,... We shall shut-in and
> hack/code together for the whole evening.
> 
> Cheers,
> An.
> --
I am ... 5.5 dog years old.