[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

xài gì để quản lý 5k tập tin video?Chào,

Mấy ngày nay thử đi thử lại nhưng chưa tìm ra công cụ để quản lý
số video khủng này . Đây là các video do mình quay, tên đặt
lung tung.

Trước đây xài digikam, nhưng nó hay chết và không preview
(xem trước) tập tin video được, nên bỏ luôn rồi.

Bạn nào biết chỉ biết giúp. Cảm ơn.

TB: nhìn qua hàng của Corel chỉ thấy AfterShot hỗ trợ Linux.
AfterShot giống như ... LightRoom hay DarkRoom. 

--
I am ... 5.5 dog years old.