[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailTốt. Ít nhất là stk không quáng mail rồi lên IRC chỉ trích
mình nhé. Đừng bào mình "nói chuyện như cái lồn" nhé.

Cảm ơn.

On Sun, 7 Sep 2014 11:53:17 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hello Kỳ Anh,
> 
> On Sun, Sep 7, 2014 at 11:22 AM, Anh K. Huynh <[email protected]>
> wrote:
> >
> > Từ lúc nào ArchLinuxVN thành cái chỗ thông báo thôi vậy trời :)
> >
> > Các thành viên của ArchLinuxVn có thể tham gia thoải mái, 0 vấn đề
> > gì. Nhưng sau các hoạt động (nên) có tường thuật lại hoặc công
> > bố ở mức phù hợp, đừng nên biến Hacker thành hội kín. Đó là cách
> > mà SaiGonLUG, VnoSS thất bại từ cách đây cả chục năm.
> >
> > Kiến thức là để chia sẻ, không phải độc quyền của ai. Cách áp dụng
> > kiến thức mới là vấn đề.
> >
> > Ngoài ra quăng cái mail bịt mõm vậy thì không nên.
> >
> > Tớ không thích, nói thẳng. Đừng lên IRC xoắn lại.
> >
> 
> Thứ nhất, mấy vụ cafe này về bản chất chỉ là offline của anh em với
> nhau như vẫn làm từ trước tới giờ. Nó không phải hội kín và cũng chẳng
> có gì để giấu. Dạo trước thì Kỳ Anh hay một số bạn hay chủ xướng vụ
> offline cafe. Gần đây thì mình hay chủ động tổ chức.
> 
> Như đã nói thì nó cũng như mọi lần offline trước, anh em ngồi trò
> chuyện với nhau, vốn trước giờ không có report hay meeting minutes gì
> cả. Hy vọng là Kỳ Anh đừng hành xử theo kiểu offline do Kỳ Anh tổ chức
> thì thế nào cũng được. Còn mình tổ chức thì phải làm báo cáo tình hình
> cho Kỳ Anh nhé.
> 
> Về mấy lần offline thì dạo gần đây mới có ý định biến nó thành chỗ để
> anh em ngồi code chung hay tìm hiểu một số đề tài engineering cụ thể
> và nghiêm túc hơn. Lúc trước mình offline nói chuyện chơi chơi thì
> cũng dễ nhàm. Ý định chuyên môn hóa chủ đề là để có cái cho anh em
> cùng làm với nhau, vừa phục vụ cho cá nhân, vừa phục vụ cho nhóm. Tuy
> vậy, tất cả cũng còn rất sơ khai, chưa có được thành quả nào cụ thể.
> 
> 
> Thứ nhì, mình không phải quăng email bịt miệng. Các mailing list của
> các dự án Open Source lớn 1 tí đều luôn có 2 loại là announcement và
> discussion. Ở List annoucement thì chỉ dùng để thông báo, ví dụ
> release bản mới có gì khác, thành viên chỉ read-only để theo dõi và
> tìm kiếm thông tin cho dễ, thay vì lạc vào một rừng comment. Nếu ai
> cần bình luận gì thì cứ qua discussion list mà bình luận theo đúng
> tinh thần tự do và mở.
> 
> Tuy nhiên vì group trong Saigon rất bé, thì đâu cần phải hành chính
> hóa nó ra vậy làm gì, cứ 1 list chung để thảo luận là đủ. Do vậy mình
> tạo cái thread annoucement là để anh em khi cần biết khi nào có cafe
> thì cứ search cái title là ra ngay, đảm bảo không bị lạc hay tìm không
> ra.
> 
> Mình nói thẳng một ví dụ vì sao chuyện comment ẩu tả nó tệ hại cỡ nào.
> Cách đây 1 một năm mình có bắt đầu viết một bài về kiến trúc hạ tầng
> tự động. Mình viết mới có 2 bài, còn dự tính 5 - 6 bài nữa chưa kịp
> viết thì Kỳ Anh và HungNV vào comment ẩu tả từ tuyển dụng đến troll
> nhau. Nói thật đọc xong email nhảm của 2 bạn là mình chán, đếch có
> hứng chia sẻ tiếp nữa. Vậy là một chủ đề kĩ thuật bị cắt ngang vì mấy
> câu đùa vô ý thức.
> 
> 
> Thứ ba, việc thành viên của ArchLinuxVN tham gia hay không là chuyện
> cá nhân. Mong Kỳ Anh đừng đưa ra mệnh lệnh theo kiểu "có thể tham gia"
> nhé.
> 
> Vài ý của mình thôi.
> 
> Regards.
> An.
> 
> 
> 
> > On Sun, 7 Sep 2014 11:03:15 +0700
> > An Nguyen <[email protected]> wrote:
> >
> >> Hello all,
> >>
> >> This email thread will be used for the announcements of our Hacker
> >> Cafe events. Please do not comment or reply to this thread.
> >> For any question, please contact me via:
> >> + [mobile] 0943-747-749
> >> + [email] [email protected]
> >> + [skype] annguyen.foss
> >>
> >> Or simply fork this email thread.
> >>
> >> ----
> >> We have a Hacker Cafe this evening:
> >>
> >> Hacker Cafe: Together We Shut-In
> >>
> >> Sunday, September 7, 2014
> >> 3:00 PM to 9:30 PM
> >>
> >> Tranquility Cafe
> >> Level 6 (Rooftop), 41 Le Duan, OCB Building, Dist. 1, HCMC
> >>
> >> Please bring your laptop and other weirdo equipments (if any) such
> >> as Raspberry Pi, Cubieboard, MIPS routers,... We shall shut-in and
> >> hack/code together for the whole evening.
> >>
> >> Cheers,
> >> An.
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group. To unsubscribe from this
> > group and stop receiving emails from it, send an email to
> > [email protected] To view this discussion
> > on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140907112211.1e891aa6%40icy.bar.
> 
> 
> --
I am ... 5.5 dog years old.