[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailTình hình là thực tế không có sự phân biệt giữa các nhóm. Các thành viên
của Ubuntu, các kênh irc vẫn tham gia với ArchLinuxVn tùm lum với nhau
không có phân biệt. Việc đặt ra tên nhóm chỉ là để cho tiện (nhưng 
có ý nghĩa gì?)

ArchLinuxVn trong thời gian hầu như không có hoạt động gì (ngoại trừ 
việc thêm hai mirror :D), Có thêm Hacker hay các nhóm khác chả sao.

Nhưng các thông báo dễ gây nhầm lẫn, vậy thôi. 

On Sat, 6 Sep 2014 22:04:33 -0700
Phan Tấn Phú <[email protected]> wrote:

> Nhóm hacker với nhóm Archlinuxvn có đồng nhất không nhỉ? Thông báo
> của nhóm kia có nên gửi vào nhóm này hay không? Hai ông cụ trả lời


--
I am ... 5.5 dog years old.